Aktualitások

Közlemények:

Bp. XVI. kerületi Önkormányzat 2023 évben, Utánpótlás Nevelési Tevékenység támogatási céllal 2.160.000,-Ft
vissza nem térítendő összeggel támogatta az Árpádföldi Tenisz Clubot.
Az egyesület a kapott 2.160.000,-Ft-ból, 2.074.176,-Ft-ot visszafizetett az önkormányzatnak bérleti díj fejében.
A fennmaradó 85.824,-Ft-ot a sportélet feltételeinek biztosítására fordította. A támogatási összeg szabályszerű felhasználásával 2024. februárban maradéktalanul elszámolt.

A 2021-es évben az 1%-os adófelajánlásokból a NAV 176.997,- Ft-ot utalt ki az Árpádföldi Tenisz Clubnak.
Az összeget a Club alapvetően a pályák karbantartásához, és a beléptető rendszer kialakításához használta fel. Az erről szóló hivatalos tájékoztató itt olvasható.

Bp. XVI. kerületi Önkormányzat 2022 évben, Utánpótlás Nevelési Tevékenység támogatási céllal 3.420.000,-Ft vissza nem térítendő összeggel támogatta az Árpádföldi Tenisz Clubot.
Az egyesület a támogatási összeg minegy felét a bérleti díj kiegyenlítésére, a másik felét a sportélet feltételeinek biztosítására fordította. A támogatási összeg szabályszerű felhasználásával 2023.01.15.-ig maradéktalanul elszámolt.

Bp. XVI. kerületi Önkormányzat 2021 évben, Utánpótlás Nevelési Tevékenység támogatási céllal 2.296.000,-Ft vissza nem térítendő összeggel támogatta az Árpádföldi Tenisz Clubot.
Az egyesület a támogatási összeg szabályszerű felhasználásával 2021.12.31.-ig maradéktalanul elszámolt.

Bp. XVI. kerületi Önkormányzat 2020 évben, Utánpótlás Nevelési Tevékenység támogatási céllal 2.595.000,-Ft vissza nem térítendő összeggel támogatta az Árpádföldi Tenisz Clubot.
Az egyesület a támogatási összeg szerződés szerinti felhasználásával 2020.12.31.-ig maradéktalanul elszámolt.

Bp. XVI. kerületi Önkormányzat 2019 évben, Utánpótlás Nevelési Tevékenység támogatási céllal 1.943.760,-Ft vissza nem térítendő összeggel támogatta az Árpádföldi Tenisz Clubot.
Az egyesület a támogatási összeg felhasználásával 2019.12.31.-ig maradéktalanul elszámolt.

Bp. XVI. kerületi Önkormányzat 2018 évben, egyedi támogatási szerződés keretében 601.447,-Ft bérleti díj elengedésével támogatta az Árpádföldi Tenisz Clubot.
A támogatás eredményeként az ÁTC-nek 2018-ban csak 392.430,-Ft kauciót, és 305.223,-Ft bérleti díj saját forrást kellett befizetnie az önkormányzat részére.
Az ÁTC a befizetéseket maradéktalanul teljesítette.

Szakmai beszámoló a kerületi Kultúrális és Sportbizottság előtt
Az ÁTC 2019 január 21.-én három elnökségi tag részvételével részletesen beszámolt az ÁTC szakmai munkájáról a Kerületi Önkormányzat Kulturális és Sportbizottsága előtt. A beszámolót a bizottság egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta.

Köszönet Budapest Főváros Önkormányzatának,
amelynek 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017.(III.10.)főv.Kgy. rendeletének jóvoltából egyesületünk „Sportcélú támogatás” címen 200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
Egyesületünk az elnyert támogatást sportszerek és egységes csapatmelegítők vásárlására fordította.
A hiányzó összeget az egyesület saját forrásaiból fedezte.

SZJA 1% felhasználása

Az Árpádföldi Tenisz Club támogatóinak 1%-os SZJA felajánlásaiból
2022 évben, 201.975,-Ft,
2021 évben, 176.997,-Ft,
2020 évben, 122.062,-Ft
2019 évben, 153.958,-Ft
2018 évben 142.227,-Ft összegű bevételt könyvelhetett el.

Ezt az összeget minden évben a teniszpályák tavaszi felújításához szükséges
10-10 tonna 0-2mm-es, kevert sportsalak vásárlására fordította az egyesület.
A hiányzó összegeket az egyesület saját forrásaiból pótolta.

Kapcsolatfelvétel

    Térkép